AquaLogic Consulting je konzultační a softwarová společnost, působící v oblasti hydrologie, hydrauliky, čištění odpadních vod a ochrany kvality vod. Při plnění požadavků klientů používáme jak vlastní software, tak ověřené programy druhých stran především hydrologické předpovědní služby USA (NWSRFS)  a U.S. Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center.

AquaLogic  poskytuje následující služby a využívá uvedené modely:

 • hydraulické výpočty (HEC-RAS, FLDWAV)
 • předpovědní modely (modely SAC-SMA, SNOW-17 používané v rámci NWSRFS)
 • studie odtokových poměrů a jejich ovlivnění antropogenní činností (stavby, poldry)
 • výpočet odtoku z povodí (SAC-SMA, HEC-HMS, HEC-GeoHMS)
 • manipulace na vodních dílech (HEC ResSim, AquaLog - MAN)
 • protipovodňová opatření na  ochranu sídel 
 • protipovodňová ochrana sídel (ALLERT)
 • povodňové plány objektů a sídel pro současnou platnou legislativu (zák. č. 254/2001 Sb,  č. 240/ 2000 Sb. č. 239/2000 Sb., TNV 752931 Povodňové plány)
 • formulace projektu v oblasti vodního hospodářství, monitoringu a aplikace nových technologií
 • programové prostředky pro aplikace v hydrologii a vodním hospodářství
 • poradenskou a konzultační činnost
 • vývoj zákaznického software
 • školení uživatelů

 

 

 

Additional information