Kooperační projekt Společenství oblasti povodí Labe a Spolkového ústavu hydrologického “Homogenizace řad Qmax (1890-2012) pro německé vodoměrné stanice na Labi“ ve spolupráci s českou stranou zastupovanou Výzkumným ústave vodohospodářským a firmou AquaLogic Consulting. Jako podklad metodiky, která má být v projektu uplatněna, bylo stanoveno uplatnění transformačních funkcí daných vodoměrných stanic, který popisuje na základě regresí vztahy mezi kulminačními průtoky pro různé stupně úpravy vodních toků. Metodika je podrobně popsána v závěrečné zprávě o homogenizaci na horním toku Rýna (Hochwasserstudienkommission 1978).

Srpen 2013 - analýza vlivu českých nádrží na průběh povodně na německé části toku Labe ve spolupráci s VÚV  TGM a Německým ústavem pro hydrologii.  

 

LABEL project Výstupy projektu LABEL

Prezentace ze závěrečné konference projektu LABEL konané v Drážďanech 21. a 22. červan 2012 a závěrečná zpráva

LABEL Závěrečná konference LABEL

Dne 21. a 22. června 2012 se koná v Drážďanech závěrečná konference projektu LABEL, kde společnost AquaLogic Consulting participovala na dílčí části projektu Protipovodňová funkce českých a německých vodních děl při povodni . Partnery byl Německý ústav pro hydrologii a  VÚV TG Masaryka. 

Výstupem z projektu Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní služby v období 2007-2011 je program AquaESP pro ansámblovou střednědobou předpověď průtoků, který je provozován v testovacím režimu v rámci ČHMÚ.   

Additional information