Srpen 2013 - analýza vlivu českých nádrží na průběh povodně na německé části toku Labe ve spolupráci s VÚV  TGM a Německým ústavem pro hydrologii.  

 

Additional information