Kooperační projekt Společenství oblasti povodí Labe a Spolkového ústavu hydrologického “Homogenizace řad Qmax (1890-2012) pro německé vodoměrné stanice na Labi“ ve spolupráci s českou stranou zastupovanou Výzkumným ústave vodohospodářským a firmou AquaLogic Consulting. Jako podklad metodiky, která má být v projektu uplatněna, bylo stanoveno uplatnění transformačních funkcí daných vodoměrných stanic, který popisuje na základě regresí vztahy mezi kulminačními průtoky pro různé stupně úpravy vodních toků. Metodika je podrobně popsána v závěrečné zprávě o homogenizaci na horním toku Rýna (Hochwasserstudienkommission 1978).

Additional information