FLAMIS project FLAMIS

Projekt Flood Analyses and Mitigation on the Lužnice River (FLAMIS). Výstupem dílčí části projektu v kompetenci firmy AquaLogic Consulting bylo sestavení a kalibrace hydraulického modelu povodí Lužnice včetně nejvýznamnějších rybníků pro předpovědní systém pro povodí Lužnice.  Sestavený model  toku zahrnoval řeku Lužnici v úseku Pilař – Bechyně, Nežárky v úseku Lásenice – ústí, a významných hydrotechnických objektů (rybníky, Nová řeka atd.). Model byl založen na softwaru HEC-RAS a propojen s GISovou aplikací (HEC-GeoRAS). Vstupy do modelu byly generovány ve srážko - odtokovém modelu a dalších modelových komponentách systému AquaLog nutných pro sestavení, kalibraci a validaci uvedeného modelu. 

Investor: Swiss Humanitarian Aid Unit (SHA), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Berne
Koordinátor: České vysoké učení technické (ČVUT) a Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL)
Spoluřešitelé: ČHMÚ, Povodí Vltavy + organizace v ČR  Období: 2004-2006 

Additional information