RIMAXProjekt RIMAX (Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse. )

Dílčí část projektu Operationelles Hochwassermanagement in großräumigen Extremsituationen am Beispiel der Mittleren Elbe byla zaměřena na vytvoření srážkodtokového modelu  pro povodí Labe a jeho napojení na lokální meteorologický model COSMO. Výstupem byly simulace průtoku v hraničním profilu Hřensko pro varianty kombinující různé počáteční podmínky nasycenosti povodí se skutečnými nebo upravenými srážkovými epizodami včetně modifikací výstupů COSMO modelu pro povodeň v roce 2002.

Koordinátor dílčího úkolu : Universitat Karlsruhe, Institut fur Wasser und Gewasserentwicklung
Spoluřešitelé: ČHMÚ, AquaLogic Consulting
Období: 2006-2008
poster
Závěrečná zpráva projektu

 

 

Additional information