Projekt: Výzkum a ochrana biosféry.

Dílčí úkol: Možností úprav a využití sub-modelů systému AquaLog pro sestavení modelu povodí včetně protipovodňových opatření (2009) a detailní model povodí Tiché Orlice a výpočty povodňových vln včetně protipovodňových opatření. (2010)

Koordinátor: VÚV TGM Období: 2009-2010.

 

Additional information