Geografické informační systémy tvoří nedílnou součást rozhodovacích procesů ve vodním hospodářství, v ochraně životního prostředí, zemědělství. Zpracování plošných vstupů srážek, teplot (MAP, MAT) je používáno jako základní vstup hydrologických  modelů. Pro zpracování plošných vstupů používáme interpolační metody IDW, Kriging, Co-kriging. Pro výpočty používáme námi vyvinutý software i programy třetích stran.

Additional information